nhà xưởng bán

Cần bán nhà xưởng long nguyên bầu bàng dt 4....

1,660,000 Đ
____________BÁN NHÀ XƯỞNG________________ ____NGOÀI KHU LONG NGUYÊN BÀU BÀNG BC ____➖DT Đất 4.2ha có 2ha SKC sản xuất Gỗ ____➖DT Xưởng 17.000m2 ____:?Hỗ trợ Ngâ [hơn]
____________BÁN NHÀ XƯỞNG________________ ____NGOÀI KHU LONG NGUYÊN BÀU BÀN [hơn]
hiennguyen

So sánh các bảng liệt kê

0973862131